Có thể triển khai trên đám mây hoặc tại chỗ, SAP S/4HANA® là bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp thế hệ tiếp theo có thể thúc đẩy giá trị tức thì trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh – bất kể ngành nghề hoặc quy mô doanh nghiệp của bạn.

SAP S/4HANA Cloud sắp xếp hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình kinh doanh thực tiễn tốt nhất, đồng thời mang lại sự đổi mới liên tục mà không bị gián đoạn.

Phân tích

Đưa các phân tích nâng cao vào trong các giải pháp của bạn và có được thông tin theo thời gian thực.

IoT

Nhanh chóng phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng IoT thời gian thực.

Tích hợp

Tích hợp an toàn các ứng dụng đám mây và tại chỗ

Bảo mật

Quản lý, giám sát chặt chẽ truy cập người dùng và dịch vụ bảo mật

Nền tảng ABAP - Chuyển đổi sang SAP S/4HANA và SAP BTP