INFOR WMS

Infor WMS là một hệ thống quản lý kho tiên tiến kết hợp chức năng kho cốt lõi với quản lý lao động, quản lý tác vụ, quản lý sóng và quản lý 3PL trên một cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng và cấu hình cao. Giao diện người dùng hiện đại kết hợp với khung API mở cho phép nâng cao các tính năng như Web RF, kho hình ảnh 3D và xử lý giọng nói, giúp cho người dùng có thể quản lý nhiều kênh (B2B/B2C) từ một kho duy nhất.

Với bản phát hành mới nhất, Infor WMS sẵn sàng cho việc triển khai tại chỗ cũng như dưới dạng giải pháp đám mây để khai thác xu hướng chuỗi cung ứng kỹ thuật số và trải nghiệm đa kênh ngày một gia tăng.

Điểm nổi bật và tính năng cốt lõi

Không chỉ là giải pháp quản lý kho thông thường

Hỗ trợ tất cả các công nghệ tiên tiến nhất và các trang thiết bị hiện đại